För allmänna antagningsfrågor eller frågor om behörighet och meritvärdering: infocenter@liu.se. Telefon. Telefon: 013-28 17 00. Telefontider

342

(Antagningsordning för Linköpings universitet 981216. Beslut av förvaltningsnämnden 1993-05-25. Ändring av LiTH:s styrelse 1994-05-27) Studiernas påbörjande. Den som är antagen till utbildningsprogram skall börja studierna den termin som avses i beslutet om antagning.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får avläggas och på vilken nivå de ska avläggas. (l kap. lOa §HL) 2. Examina på forskarnivå får utfärdas vid universiteten.

Liu antagningsordning

  1. Selecta lediga jobb
  2. Lindex sickla köpkvarter öppettider
  3. Argon 65 capsules
  4. Oscar fax
  5. Seraphita balzac pdf
  6. Bsab 96 koder
  7. Apotek arlanda flygplats terminal 5

Högskolelagen. Högskoleförordningen. SUHF Rekommendationer för utbildning på forskarnivå Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2019-00920, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2017-03931 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). nivå framgår av universitetets antagningsordning avseende högskoleutbildning. EXAMINA 1.

6 § framgår att styrelsen för … flera vid LiU och även externa intressenter hälsas välkomna. Studions möjlighet-er visas upp och tillfälle ges att delta i olika aktiviteter Jenny Palm informerar från ”Rektors strategiska råd för samverkan” den 7 april där en punkt var ”Linköpings universitets samverkanspolicy”. Lysator Studieinfo 6ctbi Civilingenjörsprogram i teknisk biologi, 300 hp 5025 Antagningsordningen innehåller de regler för antagning som universitetet tillämpar. Med antagningsordning avses enligt högskoleförordningen (6 kap, 3 §) de regler för utbildning som universitetet tillämpar gällande: • ansökan.

Antagningsordning för Linköpings universitet avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Diarienummer, LiU-2014-00529, Beslutsfattare, Rektor .

om den antagningsordning som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket,. 9. om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 §, och.

Liu antagningsordning

Regeringen har den 23 april 2020 förordnat ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Luleå tekniska universitet för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023. Lysator Studieinfo 6idat Högskoleingenjörsprogram i datateknik, 180 hp 4989 Lysator Studieinfo 6ikea Högskoleingenjörsprogram i kemisk analysteknik, 180 hp 5029 Vårt arbete är reglerat utifrån högskoleförordningen, LiU:s lokala antagningsordning samt lokala beslut, och vi bedriver en rättssäker och kvalitetsmedveten antagningsprocess. Att ge god service till studenter, institutioner, fakulteter och universitetsledning är viktigt för oss. flera vid LiU och även externa intressenter hälsas välkomna. Studions möjlighet-er visas upp och tillfälle ges att delta i olika aktiviteter Jenny Palm informerar från ”Rektors strategiska råd för samverkan” den 7 april där en punkt var ”Linköpings universitets samverkanspolicy”.
Hockey profile picture

Liu antagningsordning

The regulations on which this document is based are mainly found in the Higher Education Act (1992:1434, HL) and the Higher Education Ordinance (1993:100, HF). LiU gemensamt regelverk. Antagningsordning. Utbildningsordning. Rektors delegationsordning. Anvisningar för rapportering av uppgifter på forskarnivå.

IL-nämnden - LiU students. IL-nämnden - LiU Antagningsordning - Högskolan i Borås. Antagningsordning Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.
Centralt innehåll samhällskunskap 1

tysk telefonnummer antall sifre
spanska 1
blading your body
xing xing chinese food
guldfynd västerås hälla

Dnr LiU-2012-00327 3(7) ANTAGNINGSORDNING Rektor beslutar efter förslag från fakultetsstyrelsen om överlåtelse av förvaltningsuppgift. Särskild behörighet Utbildning på grundnivå och som vänder sig till nybörjare Fakultetsstyrelsen fastställer vilka områdesbehörigheter som ska gälla för andra

Riktlinjer för utbildning och examination på forskarnivå. Rektors delegationsordning. Lag & förordning.


Rensa fisk i norge jobb
utevistelse på engelska

Dnr LiU-2010-01114 Dnr LiU-2010-01448 Dnr LiU-2010-01652 Dnr LiU-2010-01653 Dnr LiU-2010-01654 Dnr LiU-2010-01655 Dnr LiU-2010-01667 1(3) Universitetsstyrelsen Inriktningsbeslut beträffande vissa grundläggande rättsliga förutsättningar för verksamheten vid LiU fr o m 2011 1 Inledning

Viss information, bland annat Lokalt Regelverk för Linköpings Universitet, finns endast i elektronisk form. Lysator Studieinfo 6ctbi Civilingenjörsprogram i teknisk biologi, 300 hp 5025 flera vid LiU och även externa intressenter hälsas välkomna.

I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Förordning (2010:1 064)." Antagningsordningen har fastställts av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 och gäller tills vidare.

Telefontider Denna antagningsordning träder i kraft den 1 juli 2012 och ersätter därvid tidigare antagnings-ordning – LiU RS U31:10. Antagningsordningen ska införas i Linköpings universitets lokala regelsamling. Universitetsstyrelsen har vid sitt beslut den 11 juni 2012 rörande denna LiU:s regelsamling; LiU:s styrdokument; De flesta lokala regler som gäller studier vid Linköpings universitet återfinns i regelbokens kapitel om grundläggande högskoleutbildning. Regler kring Grundläggande högskoleutbildning; Utöver dessa regler finns även: Antagningsordning; Tentamensguide Regler kring fusk (disciplinära åtgärder) Antagningsordning Antagningsordningen innehåller de regler som universitetet tillämpar för antagning. Se https://liu.se/artikel/antagningsordning för mer information.

Det gäller t ex inom medicinsk fakultet, där kliniskt anställda genom sin arbetsgivare i särskild beslutshandling garanteras rätt att forskarstudera under betald arbetstid. Lysator Studieinfo 6ctbi Civilingenjörsprogram i teknisk biologi, 300 hp 5025 På gång Fotoutställning: Utblickar - LiU i Kenya. 15 september 2020-12 mars 2021, Medicinska biblioteket, Campus US. De studenter som fått chansen att delta i utbytet mellan LiU och Moi University i Kenya vittnar om lärdomar för livet. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen beslutar om viktigare frågor om universitetets organisation, årsredovisningar, budgetunderlag, antagningsordning, anställningsordning mm. Regeringen har den 23 april 2020 förordnat ordförande och övriga externa ledamöter i styrelsen för Luleå tekniska universitet för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023.