Pedagogik är ett brett ämnesområde som passar dig som är intresserad av olika aspekter av kunskap, samt lärande-, bildnings-, kommunikations- och socialisationsprocesser och effekter av dessa. Studier i pedagogik ger dig kunskap om och ökar din förståelse för hur människor formas, utvecklas och påverkas i …

2586

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik / red. Anna Lundberg & Ann Werner. Lundberg, Anna (genusforskare), 1969- (redaktör/utgivare): Werner, Ann, 

Ur Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. En skriftserie om genusvetenskap,   vetenskap till att bli likställt med pedagogik och didaktik. ”Didaktik som pedagogik integreras och/eller byter beteckning: pedagogik, didaktik, utbildningsve- tenskap.” 37 Teknik och samhälle, Genusvetenskap MaH. Kön och etnicit 28 jan 2014 KURSPLAN. Grundkurs i pedagogik för högskolelärare visa på god kunskap om teorier och begrepp inom pedagogik och didaktik. – uppvisa Skrifter från Centrum för genusvetenskap: Uppsala universitet.

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik

  1. Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik uu
  2. Intervjuteknik anstallningsintervju
  3. Akademin valand
  4. If you give me a , i will be able to finish cleaning the house more quickly.
  5. Tyskt u mac

Välkommen till Sveriges största bokhandel. Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren. Handla  Didaktik, pedagogik och metodik andra vetenskaper inom ämnesområdet humaniora: genusvetenskap, historia, filosofi, idéhistoria m.fl. Kursen riktar sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper om feministiska och intersektionella teorier om pedagogik och didaktik.

Centrum för genusvetenskap · Centrum för pedagogisk ledning · Centrum för skolutveckling Vid institutionen för pedagogik och lärande finns huvudområdet pedagogik. Pedagogik, magister- och masterprogram: Stefan Sellbjer Personalkonsulter Institutionen för didaktik och lärares praktik Karolina 

arbetar intersektionellt betyder det att de ser på genus, genusrelationer och  Under studietiden kommer du att läsa pedagogik och didaktik och avlägga två praktikperioder som skall stöda dig i ditt framtida arbete tillsammans med barn  Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 01.04.2021 Forskare/Postdok vid Centrum för genusvetenskap · Uppsala, Uppsala  universitetslektor, Staffan Selander, seniorprofessor i didaktik samt Juan Velasquez, docent i genusvetenskap, berättar om Paulo Freire. Universitetslektor i matematik/matematikdidaktik.

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier bedrivs sedan lång MINT, fysikens didaktik och Centrum för genusvetenskap) och samverkan 

nr 1. . en skriftserie om Genusvetenskap Genusvetenskapens pedaGoGik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann  (2012). Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. I: En skriftserie om genusvetenskap.

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik

Dessa har varit värdefulla för mig och mitt arbete.
Kommunal uppsagningstid

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik

Institutionens huvudsakliga forskningsverksamhet bedrivs inom forskningsfälten värdepedagogik, läroplansteori, barndomsstudier samt lärares arbete.

Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang 4.
Förbättra den svenska skolan

psykosocial arbetsmiljö_
tredje fasen i jobb och utvecklingsgarantin
företagsklimat svenskt näringsliv
klubbar göteborg 18 år
ibm gateway skills
akers styckebruk

Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD - är en forskningsmiljö inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik som startade 2011. Språk, redskap och representationer Inom detta forskningsområde fokuseras dessa redskap och representationer och vilka möjligheter till lärande av naturvetenskap de ger. Vi undersöker även hur nya typer av redskap förändrar naturvetenskapliga

Bedömning och dokumentation; Didaktik och pedagogik; Digitala medier och lärande; Etik; Estetiska ämnen och mediakunskap Förskola och skolans tidiga år; Fritidshem; Genus; Genusvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Organisation och arbetsliv; Sociologi; Statsvetenskap; Socialt arbete. Visa Socialt arbete; Barn, ungdom och familj; Centrum för genusvetenskap syftar till att synliggöra och förstärka den genusvetenskapliga kompetens som finns vid Linnéuniversitetet.


Radioaktiv strålning nivåer
lakemedelsrakning spadning

10 okt 2011 Själva blekheten i orden pedagogik och didaktik kan också ha att göra ta kurser i genusvetenskap. i dessa kurser har teorier pressenterats 

923 likes. Ämnet Genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap För vidare läsning.

I boken diskuteras vad ämnesdidaktik är och vad god undervisning kan vara, men även hur elever kan utveckla sitt lärande, det vill säga hur ämnesdidaktik och 

Projektledare: Eva Lundqvist. Finansieras av Vetenskapsrådet.

Genusvetenskapens pedagogik och didaktik 2. Genusvetarnas framtid – en nationell alumniundersökning 3. Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang 4. Akademiska utmaningar i skrift och tanke 5. Genusvetenskapens teoretiska/metodologiska bidrag Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring. Genusvetenskapens pedagogik och didaktik.