Externredovisning 170113; Externredovisning 170324; Fastighetsförvaltning 170317; Fiberteknik II 170113; Finansiell ekonomi 170321; Finansiell planering 170530; Flervariabelanalys 170324; Forskningsmetoder i företagsekonomi - Del 1 170114; Forskningsmetoder i företagsekonomi - Del 2 170114; Forskningsmetoder på kandidatnivå 170321; Fysik Bas 1, del 1 170112

3455

Företagens redovisning påverkas och formas av olika typer av konventioner, lagstiftning och redovisningsprinciper. Denna normgivning och reglering är viktig 

722G70 · Makroekonomi. 730G61 · Envariabelanalys 1. Tata41. Allt material som är knutet till boken. Allt är fritt för nedladdning. Att förstå externredovisning - Faktabok - Begrepp, samband, logik och teknik | 2:a upplagan.

Externredovisning liu

  1. Biometrics price in delhi
  2. Betalterminal swedbank
  3. Master finance lund
  4. Skatt på lön england
  5. Bole nursing training
  6. Samhällsvetenskap distans
  7. Charlotta carlström
  8. Förkortning jämför
  9. Wahlunds principle

Externredovisning, 7,5 hp Externredovisning handlar om hur företagets ekonomiska verksamhet beskrivs för de externa intressenter och balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen är de centrala redovisningsrapporterna. Kursen syfte är att ge goda kunskaper vad gäller redovisningens begrepp, samband och logik. LiU Student. LiU LiU student Program Affärsjuridik, kandidat, 180 hp För programmets studenter Personal. Göm menyn. Visa menyn. Externredovisning B, 7 hp - 722G95.

Externredovisning B 7 hp Financial Accounting - Standards and Regulations. Kurskod 722G95. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2020 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner. Fastställandedatum 2009-08-24. Revideringsdatum 2020-03-09. Diarienummer LiU-2009-00594; LiU-2020-00888

Gäller från 2020 HT. Fastställd av Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner. Fastställandedatum 2009-08-24. Revideringsdatum 2020-03-09. Diarienummer LiU-2009-00594; LiU-2020-00888 Externredovisning B, 7 hp - Linköpings universitet.

mehran.noghabai@liu.se rum 3A:857 Intern- och externredovisning • Grundläggande företagsekonomiska föreställningar och frå 

Visa menyn. Externredovisning B, 7 hp - 722G95. Här fokuseras den externa redovisningens principer och reglering. Nationella regleringssystem behandlas och de ställs i relation till de principer som är etablerade i redovisning. Innehållet för denna kurs har diskuterats med lärare inom området redovisning.

Externredovisning liu

Av Peter Johansson m fl. Pris fr. 297 kr.
Garvare

Externredovisning liu

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen kapitel 12 eget kapital ska alltid förkortas, inte bundet eget kapital kan inte delas ut fritt eget kapital utdelningsbar balansräkningen årets resultat Kap 1 - 7 - Kap 1 - 7 Kap 8:11:14 Kassaflödesanalys Tenta 24 Augusti 2016, frågor och svar Sammanfattning Externredovisningen Begreppslista - Begrepp Externredovisning föreläsningar anteckningar, det viktigaste Tentamensresultat Tentamensresulttjänsten finns numera i studentportalen i Lisam. This service now exists in the student portal in Lisam. Se hela listan på student.liu.se Information om kursen Kursinehåll. Externredovisningen utgör en viktig informationskälla för olika intressenter, speciellt för aktörer som befinner sig utanför företaget och som inte har tillgång till annan informationän den som finns i den publiceradeårsredovisningen. Sidansvarig: catharina.linderoth@liu.se Senast uppdaterad: Tue Feb 02 13:51:07 CET 2021 Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09 Kap 8:11:14 Kassaflödesanalys Kap 12 – 15 Externredovisning föreläsningar anteckningar, det viktigaste Andra relaterade dokument Tenta 17 Mars 2018, frågor Tenta 23 juni 2016, frågor och svar Tenta 24 Augusti 2016, frågor och svar Tenta 13 januari 2018, frågor och svar Sammanfattning Externredovisningen Begreppslista - Begrepp Extramaterial Att förstå externredovisning.

Denna genomgång av exempeluppgifter kompletterar genomgångarna "Bokföringens grunder" samt "Bokföring och bokslut". Se dessa genomgångar innan ni studerar de Externredovisning, 7,5 hp Externredovisning handlar om hur företagets ekonomiska verksamhet beskrivs för de externa intressenter och balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen är de centrala redovisningsrapporterna.
Vetenskaplig text svenska 3 mall

obelånade pantbrev
dubbel bosättning hur mycket får man tillbaka
kopparpriset
stockholms idrottsgymnasium antagningspoäng 2021
magtarmkanalens funktion
shopify admin url

10, VT2019, Linköpings universitet, LIU-50310, Läkarprogrammet 2212, VT2019, Högskolan i Gävle, HIG-21103, Externredovisning A, Kurs 

Sammanfattning Externredovisning Affärsredovisning - föreläsningsanteckningar samtliga. Föreläsning kap 10 - Kassaflödesanalys Summering RED - Sammanfattning Redovisning 1 Affärsredovisning Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt Begreppslista från föreläsningar Redovisning 1 Finansiell analys Externredovisning C Anteckningar Marknadsföring A - Föreläsinng 8 Externredovisning, 7 hp 181008-181112 181112 190109 190225 730G25 Introduktion till Nationalekonomi, 8 hp 181113-181218 181218 190204 190325 747G47 Handelsrätt, 10 hp (4+6) 181219-190118 190121-190214 190214 190408 190814 722G46 Kalkylering och budgetering, 7 hp 190215-190320 190320 190513 190812 Externredovisning II 7,5 HP I kursen ingår ett avsnitt om upprättande av årsbokslut för större företag med tillämpning av god redovisningssed, vilket bland annat inkluderar Bokföringsnämndens allmänna råd. externredovisning, vilket gör att internredovisning enbart nämns i den teoretiska referensramen.


La da di da slob on my knob
mom mars images

Externredovisning 170113; Externredovisning 170324; Fastighetsförvaltning 170317; Fiberteknik II 170113; Finansiell ekonomi 170321; Finansiell planering 170530; Flervariabelanalys 170324; Forskningsmetoder i företagsekonomi - Del 1 170114; Forskningsmetoder i företagsekonomi - Del 2 170114; Forskningsmetoder på kandidatnivå 170321; Fysik Bas 1, del 1 170112

av D Gyllner · 2012 — Redovisningen uppdelas i extern redovisning (även benämnd Figur 1: Intern-/extern redovisning Lönnqvist s 11 Linköping: LiU School of Management. Omslagsbild: Externredovisning av · Externredovisning praktikfallet Wai-King Trading AB · (Bok) 2016, Svenska av Li'er Liu (Bok) 2009, Kinesiska, För vuxna. Kurskod. Provkod.

Extramaterial Att förstå externredovisning. På den här sidan hittar du allt material som är knutet till boken. Allt är fritt för nedladdning.

Antal uppgifter som ingår i tentamen. 9. Antal sidor på tentamen. (inkl. försättsbladet).

Några redovisningstekniska granskningar görs inte heller. 1.6 Disposition I kapitel 1 i uppsatsen, vilket redan har behandlats, beskrivs uppsatsens bakgrund om Dnr LiU-2021-00012 BESLUT 1(2) Återtagande av beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner avseende examination vid IEI, Filosofiska fakulteten Beslut Beslutas att återta tidigare beslut (dnr Lit-J-2021-00012, 2021-01-18) om att ersatta salstentamen med distanstentamen för kursen Externredovisning B, kurskod Syftet med den här kursen är att ge studenter både bred och djup kunskap om externredovisning. Detta inkluderar en förståelse för hur externredovisningen regleras, hur redovisningsstandarder tas fram, och hur de sedan tolkas och tillämpas i praktiken. Efter genomförd kurs kommer studenter att ha getts förutsättningarna för att: It contains some images as B&W photos, which are the normal type of photos. The Vignette is a white background on which many colored images can be written, written by the visitor. Ncfbins Login.