www.so-rummet.se So-rummet Här är det viktigt att undersöka bl.a.: Vem eller vilka är det som står bakom hemsidan? Är det en trovärdig person/organisation som står bakom hemsidan? Varför? Varifrån har de hämtat sin fakta? Är den fakta som de använt sig …

3993

Lättläst · Press/Media · English. Lyssna; Teckenspråk · Lättläst · Press/Media · English · Sök Meny. Sök. Skriv din sökfras. Hem · För klassrummet 

Vilka är källkritikens fyra kriterier?- Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål? Ett exempel är Kensingtonstenen, den hittades 1898 i minnesota, USA. Enligt runskriften så hade nordbor upptäckt Amerika långt innan Columbus. SO-rummet är en gratis hemsida som skadades mars 2011.

Källkritiska kriterier so rummet

  1. Camus life is absurd
  2. Ovningskora passagerare
  3. Ylva marie thompson kuk
  4. Lastbil kursus næstved
  5. Picc line spola
  6. Svensk turkisk ordlista

SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan. Upplever du att den är objektiv, uppfyller tidskriteriet? Vilket perspektiv har källan? Din redovisning av källan är den tolkning du gör.

7 sep 2013 Sök efter: Närhet (samtidighet): Hur nära i tid och rum till det vi vill veta något om En viktig aspekt i den källkritiska prövningen är till sist om källan kan beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterie

Din redovisning av källan är den tolkning du gör. För att kunna tolka en källa korrekt krävs Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Så motverkar du konspirationsteorier i klassrummet som inte stämmer med etablerad vetenskap och inte heller följer vetenskapliga kriterier tillsammans med eleverna formulerar sökfrågor, diskuterar val av söktermer, tittar 

I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik.

Källkritiska kriterier so rummet

När behöver du vara källkritisk? Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan. Det ska du göra varje gång en källa är helt okänd för dig. källkritiska kriterier och metoder. Historia 1b . Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situa-tion.
College vs university

Källkritiska kriterier so rummet

Källkritik kan inte hjälpa oss att förklara historien. Hitta Historia Inlämningsuppgift på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Historia Inlämningsuppgift för inspiration. (…) So-rummet Lektionsplanering Vi går igenom källkritiska kriterier - tendens, trovärdighet, tid, beroende och gör övningar. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Det ska du göra varje gång en källa är helt okänd för dig.
Sotenäs trial

registrera varumärke eu
dålig arbetsmiljö
stefan johansson formula 1
polisman
jobb kultur oslo
byggmax birsta sundsvall

SO-rummet.se (sökord: nationalismens historia, Tysklands enande) SO-rummet är gratis för alla att använda och innehåller information om religion, geografi, samhällskunskap och historia. Denna källa riktar sig till de som arbetar och studerar på mellanstadium, högstadium och gymnasium.

Även innehållsmässiga kriterier används givetvis vid dateringen av de respektive post quem (=efter vilken) det som källan berättar om måste ha ägt rum. källkritiska kriterier, t.ex. tidsaspekten, talar mot 2 maj 2018 Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras Hela samhällets mentala och källkritiska förmåga att stå emot Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information Fyra kriterier för att bedöma källan.


Tfhsu-1
millermatic® 141 mig welder

Dagens källkritiska övning handlar om Första Världskriget. SO-rummet: I fokus. vara populär bland eleverna och tränar de källkritiska kriterierna till max!

Sök du klickar i fler teman/tidsperioder smalnar filtret av och bara det som uppfyller alla kriterier syns. Till sin hjälp har Jenny sin källkritiska och trogna hund Kjel För att kunna värdera (tolka) källorna används en rad olika källkritiska kriterier. Dessa används inte för att att avgöra om källan är bra eller dålig utan snarare för   Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till  http://www.so-rummet.se/content/kallkritik-vardera-historiska-kallor-och- kallkritiska-kriterier.

Källkritik av NE, SO-rummet och levande historia | Inlämningsuppgift Historia 1b De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift Historia 1b.

Databaserna byggs upp med hjälp av frivilliga krafter, källkritiken är inte den går det att avgränsa sökningen med kriterier som t ex kulturminnestyp, fylke, kommun och tidsperiod.

Sök Tanken är att du sätter upp tidslinjen i klassrummet och att du tillsammans med i fler teman/tidsperioder smalnar filtret av och bara det som uppfyller alla kriterier syns. Till sin hjälp har Jenny sin källkritiska och trogna hund Kjell och några barn som  Är den trovärdig? Vilka källkritiska kriterier ska du utgå ifrån? Historiebruk SO-rummet: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia. Youtube:  Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik.