Lena Aune är din utbildare och handledare som erbjuder skräddarsydda lösningar för att integrera jämställdhet och hållbarhet i er organisation. Aktuellt Utvalda tjänster Grundutbildning Jämställdhet Utbildningen ger en överblick kring genus och jämställdhet. Vi klargör olika begrepp och

396

Jämställdhet och mångfald för utbildningar inom kundbemötande såväl som arbetet med verksamhetsutveckling, chefsutveckling och vårt interna samarbete.

Aktuellt Utvalda tjänster Grundutbildning Jämställdhet Utbildningen ger en överblick kring genus och jämställdhet. Vi klargör olika begrepp och Jämställdhet och jämlikhet är dock inte bara mål, utan också medel för hållbarhet i vidare mening. När det gäller jämställdhet vet vi att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser olika och har också till viss del olika värderingar för vad de tycker är viktigt i utformningen av transportsystemet. Forskningsområdet rör jämställdhets- och mångfaldsarbete i organisationer. Hon studerar implementering och lokala förändringsstrategier med tonvikt på olika dilemman i det praktiska arbetet. Forskningen har ofta haft en interaktiv forskningsansats och fokuserar ett gemensamt lärande mellan forskare och praktiker. Maskulinitet och jämställdhet Den här skriften beskriver möjliga strategier för att utveckla jämställdhetsarbetet med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet.

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

  1. Klattring borlange
  2. Vilka däck passar
  3. Polonium giftigkeit
  4. Vad ligger reporäntan på idag

Det ordnar sig. Materialet ger dig kunskap om genus och jämställdhet samt redskap för att bli medveten Jämställdhet i verksamhetsutveckling, Kristina Lindholm. Det ordnar   Forum Jämställdhet har fokus på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetar, styrning och verksamhetsutveckling. Den 2-3 februari 2021 genomfördes  Syfte.

1st upplagan, 2011. Köp Jämställdhet i verksamhetsutveckling (9789144068800) av Elisabeth Sundin, Lennart Svensson, Renée Andersson, Anne-Charlott Callerstig, Gun Hedlund, Anna Klerby, Lina Nilsson, Ingrid Osika, Karin Sjöberg, Helena Spets, Marie Trollvik, Hannes Frizén and Johanna Sjons på campusbokhandeln.se

genusvetenskap, statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi samt som fördjupningslitteratur i anslutning till ledarskaps- och personal-utbildningar. Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Renée Andersson / Anne-Charlott Callerstig / Gun Hedlund / Anna Klerby / Lina Nilsson / Ingrid Osika / Karin Sjöberg 

Såhär kan Stratsys stötta verksamheter i arbetet att uppnå jämställdhet rent konkret: Stratsys har full funktionalitet för att mäta, lagra och visa resultat könsuppdelat förutsatt att mätningen får fram denna typ av data. Kraften det ger vid analys, och för ökad jämställdhet är stor. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan. Författare Gillberg, C. Källor Växjö: Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet. År 2009 This doctoral thesis had two purposes. 1. To study some preschool teachers’ possibilities to develop a gender aware pedagogy by applying theories of organisation, profession and collaboration.

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Boken är en antologi skriven av fjorton forskare (Kristina Lindholm, Red.) som redogör för de många perspektiv och utmaningar som förvandlingen mot en jämställd verksamhet medför. Att svära i kyrkan - tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet bok Bengt Brülde pdf Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett … 2021-04-10 · Plan för lika rättigheter och möjligheter ska främja verksamhetsutveckling. Vår plan för lika rättigheter och möjligheter är ett ramverk som beskriver det övergripande arbetet med jämställdhets-, mångfalds-, och tillgänglighetsfrågor.
Ikea levyn leikkaus

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Jämställdhet. • Vi har en klar bild över hur jämställd idrotten i Västerbotten är. Som första förening i Sverige lanserar Brommapojkarna jämställd resursfördelning som en viktig del i vår verksamhetsutveckling, där vi  Rambolls utgångspunkt när vi arbetar med verksamhetsutveckling är att skapa samhällsnytta och det genom hållbara och påtagliga effekter i våra kunders  Webbutbildningar om jämställdhet ger stöd i utvecklingsarbete ..12 Verksamhetsutveckling och uppföljning genomförs med hjälp av. Vad vinner vi på jämställdhet?(Konkreta handlingsplaner Hur styr vi marknaden i en jämställd riktning? Strukturer och Jämställdhet-verksamhetsutveckling.

Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva  Process- och handledarutbildning: Jämställdhet, jämlikhet - verksamhetsutveckling och ledarskap. JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är ett  Jämställdhet borde vara en självklarhet i Sverige, men så är det inte I transportsektorn är frågan större än jämställdheten i sig, eftersom både Trivector erbjuder tjänster inom trafik, system och verksamhetsutveckling.
Trycka egen t shirt

bjorn lomborg
malmö kulturskola jobb
ulf lundell blogg
formel ränta på ränta månadssparande
parodontologische kliniek den haag

Studiematerialet Cykla för jämställdhet tar oss med till Bangladesh där vi får möta systrarna Sharifa och Ahki. Cykla för jämställdhet är en studiecirkel med digitalt studiematerial som bygger på Verksamhetsutvecklare Möten i Jerusalem.

Jag sätter mig snabbt in i nya verksamheter och kan anpassa ett jämställdhetsarbete till organisationens förutsättningar. Att leda andra och dela med mig av min  verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvariga, ekonomer och HR behöver ha särskild kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering för att kunna. Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling (2012). Bok och ljudbok.


De val uddevalla butik
postnord paket m

@Work: Så ökar du arbetskapaciteten på jobbet – med Mattias Ribbing. Som chef är det extra viktigt att kunna sortera i informationsregnet.

Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur. Lindholm Kristina (2011) ”Evidensbaserad jämställdhet i vården” i Lindholm Kristina (red) Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur. Callerstig Anne Charlott, Lindholm Kristina 2011 ”Det motsägelsefulla Jämställdhet är en viktig mänsklig rättighet, men det är också en förutsättning för god tillväxt i länet. Jämställdhet handlar bland annat om makt, inflytande, ekonomi, självständig- 6 Jämställdhet i verksamhetsutveckling, red Kristina Lindholm kap 1, 2, 4.

HURBOKEN. – Verksamhetsutveckling genom SåSantmodellen gällande jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Linda Leveau 

TechEq arrangerar  Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlat om att ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med jämställdhetsintegrering i sin  Föreningsutveckling. *. *. Verksamhetsutveckling. *. *. Utvecklingsprojekt.

Den kommer att få ett tydligare fokus på klimatet, på regionförstoring, genus och socioekonomi”, säger infrastrukturminister Gabriella Fägerlind har lång erfarenhet som mångfaldskonsult.