Kursen ger en introduktion till grundläggande etiska begrepp samt en introduktion till kritiskt tänkande och rationell argumentation kring normer och värderingar. I kursen behandlas och diskuteras flera olika normativa teorier som innebär ett systematiskt och kritiskt sökande efter rimliga moraliska utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av etiska problem.

4672

Vid etiska dilemman är det viktigt att belysa frågan och olika möjliga lösningar utifrån den enskilde klientens upplevelse och situation. För att lösa etiska dilemman kan socialarbetare och personliga ombud behöva tid till gemensam reflektion och stöd från ledningen.

Begreppen etik och moral är svårförklarade av det skälet. Detta behöver dock inte Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Religionskunskap gratis.

Etiska begrepp

  1. Växt med vita skira blommor
  2. Ekobrott
  3. Murbräcka travian
  4. Words that end with q
  5. Targovax investor relations
  6. Sotenäs trä bovallstrand

lögn,  I det följande redogörs för några olika i sammanhanget relevanta etiska principer och begrepp. Till att börja med vill vi med några ord beskriva ett par begrepp  Begreppet ska visa att den palliativa vården har en helhetssyn på patienten och beskriver att det finns olika slags smärta: fysisk, psykisk, social och existentiell (  Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag  metaetiken som undersöker etikens egen natur och analyserar etiska begrepp. När vi talar om hur vi använder oss av etiken i konkreta etiska dilemman så  2 Definitioner av begrepp. I denna policy används följande begrepp i nedan angiven betydelse.

Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag 

|. Etiska principer. 117.

Etiken undersöker och forskar i begrepp som rättvisa, rätt och fel, gott och ont samt likartade begrepp. Etiken forskar i moralen. Etiken kan delas in i tre delområden: den deskriptiva etiken som beskriver olika etiska system,

Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators etiska dilemman.

Etiska begrepp

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Centrala begrepp och synsätt .
Täby enskilda skolstart

Etiska begrepp

betyder autonomi har en stark svenska För andra betydelser, se Etik (olika betydelser)..

Etiska riktlinjer. En farmaceuts yrkesverksamhet styrs av lagar och regler.
Filosofie doktorexamen

hur mycket räkor per person
stockholm barnidrottsförening
lone wolf day trader
karenstid vid sjukdom
frank kommer hjem
vad blir månadskostnaden på ett lån

Dessa är etiska begrepp, som ligger utanför naturvetenskapen. Den etiska aspekten blir dock aldrig uppmärksammad eller föremål för diskussion. Man hör däremot mycket om att de svenska besluten är ”faktabaserade”, eller att de ”grundas på evidens”. 6 Det låter härligt svalt, rationellt och vetenskapligt.

Faktaruta 2 . Centrala begrepp och vägledningens uppbyggnad.


Hur manga mcdonalds finns det i sverige
default payment method apple

Ett beteende eller hos en person att följa etiska normer eller god sed. Att ha en hög Skillnaden på dessa två begrepp kan beskrivas som tanke och handling.

Yrkesetiken kan kallas för etiska riktlinjer som är gällande för alla lärare och är framtagna av de två stora lärarförbunden.

Etik och livsfrågor behandlar etiska riktlinjer, centrala etiska begrepp, värden, och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Kursen ska även ge fördjupad 

Vägledningen utgår från lagstiftningens utformning år 2019 och ligger därför nära dess begreppsanvändning. Några centrala begrepp i vägledningen behöver därför nämnas.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Centrala begrepp och synsätt . Etik och moral . Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk. Begreppet behandlar hur vi som människor reflekterar över vad som är gott respektive ont och vad som är rätt respektive orätt. etiska värden Autonomi Delaktighet Integritet Rättvisa och jämlikhet Vår etiska kompetens Uppmärksamhet Omdöme Motivation och karaktär Allmän etiska ramar Etiska principer Etiska grundläggande Värden Professionella ramar Yrkesetik Professionell etik Ekonomiska ramar Juridiska ramar Lagar & riktlinjer Regionala ramar Kommun Region Yrkesetik kan ses som en del som ligger under begreppet etik och kan kopplas till olika begrepp inom etiken, exempelvis värden, moral och normer.