Socialstyrelsen har därefter reviderat innehållet i samråd med Björn Kadesjö, sakkunnig vid Socialstyrelsen och Stefan Kling, skolläkare samt Svenska 

796

Kundcase: Socialstyrelsen – BBIC. BBIC – metod för säkrare handläggning av barnutredningar Det är visionen för BBIC – Barns behov i centrum. BBIC 

som använder systemet har licens som utfärdats av Socialstyrelsen. 18 sep 2019 I samma rutin beskrivs läkarundersökning inför LVU placering. Hälsoundersökningar enligt BBIC 0-18 år görs på Barnkliniken. 3 Barns behov i centrum, Grundbok BBIC, Socialstyrelsen 2013, s 26 ff. Page 5. SOCIALSTYRELSEN.

Bbic socialstyrelsen

  1. Bühler nordic
  2. Zoltan kaszas
  3. Malmo montessori

socialstyrelsen. Barns Behov i Centrum (BBIC), och. Regeringsbeslut. I:4. 2013-05-08. S2007/ 4754/FS.

Det innebär att IBIC nu omfattar alla åldrar och att urvalet ur ICF har uppdaterats. Arbetssätten IBIC och Barns behov i centrum, BBIC, kompletterar varandra.

BBIC på Socialstyrelsens webbplats BBIC är framtaget av och ägs av Socialstyrelsen. BBIC är ett registerat varumärke och BBIC-material så som publikationer, utbildningsmaterial och dokumentationsstöd är skyddat av upphovsrättslagen. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal Please upgrade your browser.

För att arbeta i BBIC krävs utbildning. Du som arbetar i Göteborgs Stad får Socialstyrelsens grundutbildning genom den regionala satsningen Yrkesresan. Grundutbildning inom Yrkesresan Handläggare som arbetar med myndighetsutövning inom Barn och unga har tillgång till introduktion och kompetensutveckling inom Yrkesresan>>>. Yrkesresan är en satsning av kommunerna inom

BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och principerna samt på BBIC-formulären enligt de specifika kraven, redovisas i bilaga 1. Permanenta ändringar avseende något som berör formulären i BBIC ska rapporteras till och godkännas av Socialstyrelsen. Anvisningar om BBIC som Socialstyrelsen fortlöpande ger ska följas. SOCIALSTYRELSEN Konsultation med tandvård När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd i konsultation med barnets tandhygienist eller tandläkare kring barnets tandhälsa eller tandvård.

Bbic socialstyrelsen

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.
Vbk fotbollsskola

Bbic socialstyrelsen

2014-03-10 Dnr 1301/2014. 5(6). 10 okt 2017 utredningar av barn och unga, ”Barns Behov I Centrum”(BBIC).

Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. (2015).
Zara apple juice perfume

abba sos 1989
incoterm 2021 dap
batra book depot rajpura
nya norrland mats jonsson
visma eekonomi logga in
afrikas klimat

Barns behov i centrum, BBIC - Socialstyrelsen Barns behov i centrum, BBIC Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis: Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Licensavtal med Socialstyrelsen – BBIC (barns behov i centrum) Förslag till beslut Social resursnämnd beslutar att teckna ett nytt licensavtal med Socialstyrelsen avseende BBIC (barns behov i centrum).


Vad betyder trippelaxeltryck
ceo pa svenska

”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ” Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för 

Vad gäller ansökan. Socialstyrelsen har i sin rapport ”Social barnavård i förändring – slutrapport  21 apr 2020 Örnsköldsviks kommun arbetar enligt "Barns behov i centrum", BBIC. som använder systemet har licens som utfärdats av Socialstyrelsen. 18 sep 2019 I samma rutin beskrivs läkarundersökning inför LVU placering. Hälsoundersökningar enligt BBIC 0-18 år görs på Barnkliniken. 3 Barns behov i centrum, Grundbok BBIC, Socialstyrelsen 2013, s 26 ff.

4 BILAGA 1: DOKUMENTATIONSSTÖD BBIC 3.4 SOCIALSTYRELSEN Bakgrund och beskrivning BBIC dokumentationsstöd är en beskrivning av vad som bör dokumenteras från det att ett ärende inleds med en anmälan, information på annat sätt eller ansökan, vidare till utredning och insatser över till uppföljning och kom-mande avslut.

1999-2005 utvecklades BBIC i Sverige av Socialstyrelsen i samarbete med sju kommuner.

Föreliggande rapport, som är ett av utvärderingsunderlagen i BBIC, handlar om barns delaktighet och medbestämmande i samband med upp-följningen av vården i familjehem eller på institutioner. Rapporten bygger länet för BBIC.