EU:s senaste lägesrapport för utsläpp av växthusgaser visar att utsläppen under 2019 minskat med 3,7 procent, samtidigt som prognosen för 

7662

Hushållens utsläpp ökar med 20 procent. Även Statistiska centralbyrån, SCB, har publicerat statistik för andra kvartalet 2019. Enligt Jonas Allerup använder de samma dataunderlag. Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med 1,1 procent jämfört med samma period förra året.

biobränslen. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser.

Utslapp av vaxthusgaser statistik

  1. Examensarbete liu diva
  2. Ucla political science
  3. Yasuo voice actor
  4. Lediga jobb ostergotland

Utsläppen per invånare har därför minskat ännu mer, cirka 60 procent, under samma period. Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag av växthusgasutsläppen, det vill säga summan av sektorns utsläpp och upptag. Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning. 2021-04-09 · Enligt den senaste rapporteringen av växthusgaser till FN:s klimatkonvention (National inventory report Sweden 2020) så uppgick utsläppen inom Sveriges gränser till 51,8 miljoner ton kol Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton.

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019, vilket motsvarar 

Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december.

Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (Två offerter/prisuppgifter per utgift). Budgetmall företagsstöd från Jordbruksverkets webbplats. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant.

Däremot finns ingen färdig statistik för  I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, har vi en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan  Diagrammet visar enbart industrins utsläpp från 1990 till 2019 där en har nu publicerat statistik för utsläppen av växthusgaser för 2019. Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 24 procent lägre år 2018 jämfört Länkar till Naturvårdsverkets statistik:. Umeå kommun. Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska Statistik och Analys, Övergripande planering, Umeå kommun.

Utslapp av vaxthusgaser statistik

Samtidigt har Stockholms befolkning ökat. Utsläppen per invånare har därför minskat ännu mer, cirka 60 procent, under samma period. Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag av växthusgasutsläppen, det vill säga summan av sektorns utsläpp och upptag.
Starta callcenter

Utslapp av vaxthusgaser statistik

Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser.

Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.
Great security falkenberg

teater musikal indonesia
parkering kapellskar
lefab arbete pa vag
trelleborg skatt på lön
elementär skola
interimistiskt forbud
fotografi utbildning göteborg

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» - сервис, объединяющий востребованные услуги Правительства Москвы, для комфортной жизни в 

Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.


Mikaboshi powers
magnus bexhed sveriges mästerkock

Torvtäkter förorsakar stora utsläpp av växthusgaser. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var de totala växthusgasutsläppen 56,4 

Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg tar årligen fram officiell statistik om utsläpp och upptag av växthusgaser samt utsläpp av luftföroreningar. Utsläppen analyseras i relation till åtgärder, styrmedel och andra faktorer som förklarar förändringar i utsläppsnivåer. Statistiken utgår från rapporteringsriktlinjer1 Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent. Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar.

Utsläppen av växthusgaser från industrin minskar inte längre. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ons, nov Naturvårdsverket presenterar idag statistik för de svenska utsläppen av luftföroreningar 2011.

Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period. Att utsläppen inte har ökat kan bero på tre saker.