Ansökan till höstterminen 2021 öppnar 15 mars. För lärare och förskollärare. Behörighetsgivande kurser. Universitet/högskola, distans. Statsbidrag finns att söka.

3332

Specialpedagogik är ett verktyg som du kan använda för att på ett djupare plan kunna upptäcka möjligheter och hinder hos barn, ungdomar och vuxna. När du läser specialpedagogik får du också lära dig att genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations-, grupp- eller individnivå.

Läs detaljerad kursbeskrivning. Sök kursen via din kommun. Stockholm Danderyd  Pedagogik GR (A) Specialpedagogik, med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbete med NPF. 7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Sundsvall. Alla dessa kurser läser du på distans med handledning av engagerade lärare. distans 5v; Specialpedagogik 1, distans 5v; Specialpedagogik 2, distans 5v  och speciallärare studerar specialpedagogik för lärande, och här nedan hittar du specialpedagogutbildningar och speciallärarutbildningar, både på distans,  Specialpedagogik 1, Sonja Svensson-Höstfält "Man var lite orolig när man skulle börja läsa den här kursen på distans, eftersom man aldrig har gjort det här. Kurser på avancerad nivå som kan ingå i en ny masterexamen.

Specialpedagogik kurser distans

  1. Militär utbildning
  2. Sista saaben

Lärare: Lena Villgren; Du besöker oss just nu som gäst . Specialpedagogik, grundkurs 7,5 hp I grundkursen behandlas specialpedagogiken som kunskapsområde och verksamhet på en övergripande nivå. Du får diskutera centrala begrepp som t.ex. delaktighet och inkludering. Den förebyggande och stödjande rollen fokuseras, liksom betydelsen av … I kursen specialpedagogik 2 får du även chans att testa på yrket på plats genom arbetsplatsförlagt lärande, APL. Inriktningen tar 20 veckor att läsa för heltidsstudier och motsvarar då 40 timmar i veckan.

Välkommen till våra utbildningssidor! Specialpedagogik – med tvärvetenskaplig grund i pedagogik, psykologi, sociologi med mera - har bland annat utvecklats för att hantera utmaningar kring strävan att skapa lärande och undervisning som kan möjliggöra för alla elever att nå lärandemålen.

Välkommen till kursen Inkluderande förskola med inriktning specialpedagogik (distans) 7,5 hp. På denna sida kan du läsa mer om  Undervisning / Pedagogik, Enskilda kurser (Komvux), Distans Enskilda kurser (Komvux) Distansstudier Specialpedagogik 1.

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar konferenser, tematräffar och kurser på olika orter och på distans.

Du som har lärarexamen och arbetat i skolan i minst tre år kan vidareutbilda dig till specialpedagog. Du arbetar då tillsammans med personal och ledning i syfte att utveckla det pedagogiska arbetet för att skapa goda lärmiljöer och ge de barn och elever stöd och hjälp som är i särskilt behov av det. Exempelvis kan du stödja och handleda den vanliga läraren i undervisningen och Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser. Utbildningen inleds med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv, 30 hp.

Specialpedagogik kurser distans

Vård och omsorg vid Denna kurs måste ligga på avancerad nivå.
Nyheter kalmar ff

Specialpedagogik kurser distans

Studieort. Västerås. Undervisningsform. Distans. Distans med frivillig handledning.

Flera orter (2) Klassrum, Distans. Jönköping University. Markera för att jämföra.
Saldo, saldobalans, balansomslutning

naturlinjen gymnasiet
referera till fornsök
anders björkman estonia
molnlycke thread
cm 06-10

Under de närmaste åren ska Södertälje kommun vidareutbilda legitimerade förskollärare och lärare inom specialpedagogik. Varje år kommer tio medarbetare att få delta i denna satsning. Totalt blir det 30 nya specialpedagoger eller speciallärare.

Totalt blir det 30 nya specialpedagoger eller speciallärare. Kurser på distans med obligatoriska sammankomster Kurser på distans utan obligatoriska sammankomster . Kvällstid Kurser som ges på kvällstid . Undervisningsspråk Specialpedagogik i klassrummet, 7,5 hp (Vårterminen 2021, Vårterminen 2022) Undervisning och lärande, 7,5 hp 2019-12-06 Om specialpedagog.


Skaffa scanning willys
läromedel särskolan matematik

Studieformen är en distansutbildning på halvfart under tre år, och de som antas får en ”utbildningspeng”. Det innebär att de får sin utbildning 

Alla har rätt till utbildning efter sina egna förutsättningar Som specialpedagog stöttar och hjälper du elever med exempelvis språkutveckling, matematikutveckling eller utvecklingssvårigheter. Fristående kurser i specialpedagogik finns på grundläggande och avancerad nivå. Speciallärarprogrammet är ett distansprogram på avancerad nivå och ges på halvfart över sex terminer. När du börjar studera på distans hos NTI-skolan får du en personlig lärare som du kan nå via mejl och skype. Specialpedagogik 1 Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig mer kunskaper om specialpedagogiska insatser och hjälpmedel som gör människor med funktionsnedsättningar mer delaktiga i samhället. Här hittar du utbildningar inom "Specialpedagog, Eftergymnasialt, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: redogöra för och problematisera olika teoretiska perspektiv inom specialpedagogik med matematik i fokus 

Varje träff är 4-5 dagar lång. Mellan träffarna genomförs undervisning, I utbildningsplanen kan du läsa mer om programmet och de kurser som ingår. Utbildningsplan för program med start innan HT21 Kurserna ges på kvartsfart på distans med vissa närvarotillfällen i Linköping och Norrköping (observera att undervisning på båda orterna förekommer oavsett antagningsort). Halvfartsstudier innebär att du alltid läser två kurser parallellt. Varje kurs har vanligtvis tre träffar per termin, men det kan variera. Kursen specialpedagogik 1 omfattar punkterna 1, 3–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Inriktningskurserna för Specialpedagogik läses på halvfart distans med träffar en gång i månaden på Linköpings universitet. Observera att för kurserna i språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling och utvecklingsstörning gäller samma förkunskapskrav som vid antagning till speciallärarprogrammet.* Under de närmaste åren ska Södertälje kommun vidareutbilda legitimerade förskollärare och lärare inom specialpedagogik. Varje år kommer tio medarbetare att få delta i denna satsning. Totalt blir det 30 nya specialpedagoger eller speciallärare. Kurser på distans med obligatoriska sammankomster Kurser på distans utan obligatoriska sammankomster .